Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης | Πολιτιστική Αναπαράσταση
top
leftbitmap

Τελευταίες ειδήσεις

- Εκπαιδευτικές Εφαρμογές ΙΙ - Προθεσμία

Η προθεσμία για τη δήλωση ομάδας και θέματος στο μάθημα Σχεδιασμός Ψηφιακών...

• 20/02/2010

- Εφαρμογές Πολυμέσων ΙΙ

Αναρτήθηκαν αποτελέσματα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου στο χώρο του αντίστοιχου...

• 22/09/2009

- Εφαρμογές Πολυμέσων Ι

Αναρτήθηκαν αποτελέσματα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου στο χώρο του αντίστοιχου...

• 21/09/2009
valid css
valid xhmtl
PHP
support mozilla
no patents

Γενικά

Λογότυπο

Το Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών συλλογής και καταγραφής πολιτισμικών δεδομένων, καθώς και μεθόδων και τεχνικών αναπαράστασης της πολιτιστικής πληροφορίας με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών και πολυμέσων. Σ' αυτό το πλαίσιο, το Εργαστήριο επιδιώκει τη θεώρηση, επεξεργασία και ανάπτυξη κριτικών ερμηνευτικών προσεγγίσεων που συμβάλλουν στην τεκμηρίωση, αξιολόγηση, οργάνωση και διαχείριση διαφόρων μορφών και εκδοχών «πολιτιστικού περιεχομένου», καθώς στο σχεδιασμό σεναρίων παρουσίασης της ψηφιακής πολιτιστικής πληροφορίας. Το υλικό που αξιοποιεί γι’ αυτό το σκοπό το Εργαστήριο αφορά σε βιογραφίες, δρώμενα, αρχεία (σε μορφή κειμένου, ήχου, φωτογραφίας, κινούμενης εικόνας), πρακτικές των δρώντων υποκειμένων (όπως για παράδειγμα παραδοσιακές επαγγελματικές τεχνικές), αποτυπώσεις στοιχείων του υλικού πολιτισμού (όπως για παράδειγμα παραδοσιακών τεχνουργημάτων, μνημείων, κτιρίων). Η ανάδειξη και η προβολή της ψηφιακής πολιτιστικής πληροφορίας (δεδομένων) συναρτάται τόσο με τη μορφή οργάνωσης πολιτιστικών δράσεων και πολυθεαμάτων (όπως για παράδειγμα φεστιβάλ, εκθέσεις με χρήση πολυμέσων, κ. ά), όσο και με τη μορφή ψηφιακών (digital) προϊόντων (όπως ψηφιακών δίσκων ακτίνας [Cd-Rom ή DVD - Rom], Δικτυακών Πυλών (Portals) ή/και ιστοσελίδων [Web Sites], ψηφιακών εκδόσεων, εικονικών εκθέσεων, κ.ο.κ. Το ερευνητικό επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου εστιάζεται στο χώρο του Β. Αιγαίου, αλλά επεκτείνεται και στο ευρύτερο ελληνικό και ευρωπαϊκό πεδίο. Με αυτή την προοπτική, το Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης επιδιώκει την επεξεργασία «καλών πρακτικών» που διασφαλίζουν τη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, σε πανελλαδικό, πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση νέων επιστημόνων (όπως προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, πτυχιούχων και υποψηφίων διδακτόρων) στις διαδικασίες ανάδειξης και προβολής του «ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου», μέσα από τη συμμετοχή τους στις ερευνητικές δράσεις στις οποίες συμμετέχει.

Επισκέψεις σ' αυτή τη σελίδα: 181237
Τελευταία τροποποίηση σελίδας: 24/11/2006 - 17:22:47

Σύμβολο Ελληνικής Γλώσσας Σύμβολο Αγγλικής Γλώσσας ΠροηγούμενηΕπόμενη