Εργαστήριο

Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης

Το Εργαστήριο "Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης" (E.Ε.Η.Π.Α.) ανήκει στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 2000, ενώ θεσμοθετήθηκε το 2002 (Π.Δ. 140, τ. Α΄, αρ. φύλλου 114/24.05.2002). Επιστημονικός υπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Δ. Παπαγεωργίου (Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία της Επιτέλεσης και Πολιτιστική Αναπαράσταση).

Καταγραφή των παραδοσιακών επαγγελμάτων του Βορείου Αιγαίου


Έρευνα με συντεύξεις από φοιτητές του Τ.Π.Τ.Ε.
Εργαστήριο Εικόνας Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης
2005

Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με τη χρήση Εικονικής Πραγματικότητας


Εικονική περιήγηση στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης - Αρχοντικό Χαλίμ Μπέη
Πτυχιακή Εργασία Τ.Π.Τ.Ε.

Ψηφιοποιώντας την Ιστορία
Ψηφιακός Ηρόδοτος


Η ψηφιοποίηση πραγματοποιήθηκε από μέλη του Εργαστηρίου Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης και την Aegean Solutions

Τρισδιάστατη Αναπαράσταση αρχοντικών Μυτιλήνης


Τρισδιάστατη Αναπαράσταση αρχοντικών κτηρίων Μυτιλήνης στα πλαίσια των μαθημάτων "Τρισδιάστατα Γραφικά" & "Εικονική Πραγματικότητα" του Τ.Π.Τ.Ε.

Πρωτότυπο γάντι Εικονικής Πραγματικότητας


Γάντι Εικονικής Πραγματικότητας βασισμένο σε Arduino και Flex Sensors

Πείραμα Μικτής Πραγματικότητας
(Mixed Reality)


Μελέτη των επιπτώσεων της χρήσης του Εικονικού Περιβάλλοντος στο ενδιαφέρον των χρηστών ως προς τη διεκπεραίωση διαδικασιών εξάσκησης
Διπλωματική Διατριβή ΠΜΣ Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων

ΕΛΙΑ: Μια αναπαράσταση των διαχρονικών τεχνικών παραγωγής ελαιόλαδου στη Λέσβο, με τη χρήση τεχνολογιών Virtual Reality και Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality)

Kαταγραφή και ανάδειξη εγκαταστάσεων παραγωγής ελαιόλαδου στη Λέσβο από διάφορες ιστορικές περιόδους και την αναπαράσταση των διαδικασιών παραγωγής του με τη μορφή VR εφαρμογών σε μια διαδραστική έκθεση, την ιστοσελίδα παρουσίασης και την εφαρμογή περιήγησης για κινητές συσκευές με την χρήση AR στοιχείων

Σκοποί / Στόχοι / Προοπτικές

Το Ε.Ε.Η.Π.Α. στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών συλλογής και καταγραφής πολιτισμικών δεδομένων, καθώς και μεθόδων και τεχνικών αναπαράστασης της πολιτιστικής πληροφορίας με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών και πολυμέσων.

Σ' αυτό το πλαίσιο, το Ε.Ε.Η.Π.Α. επιδιώκει τη θεώρηση, επεξεργασία και ανάπτυξη κριτικών ερμηνευτικών προσεγγίσεων για την τεκμηρίωση, αξιολόγηση, διαχείριση και προβολή διαφόρων μορφών και εκδοχών «πολιτιστικού περιεχομένου». Επομένως εστιάζει την προσοχή του τόσο στη σύνδεση με τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της πολιτιστικής αναπαράστασης, όσο και στην αξιοποίηση και ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και τεχνικών για τη δημιουργία σεναρίων παρουσίασης πολιτιστικών δεδομένων, σε συνάρτηση με τις σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας, με έμφαση στις Ψηφιακές Οπτικοακουστικές Παραγωγές, στα 3D Graphics, στις τεχνολογίες VR - Virtual Reality, καθώς και στον Ηχητικό Σχεδιασμό (Sound Design).

Θεματικές Έρευνας

Το Ε.Ε.Η.Π.Α. υπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρακτικές του Τ.Π.Τ.Ε. και κατ’ επέκταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα γνωστικά πεδία της Πολιτισμικής Έρευνας, του Ψηφιακού Πολιτισμού, του Ηχητικού Σχεδιασμού και των Ηχοτοπίων (Sound Design and Soundscapes), των Ψηφιακών Οπτικοακουστικών Παραγωγών με έμφαση στο Ντοκιμαντέρ, του Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού και των Τρισδιάστατων Γραφικών, καθώς και της Ανάπτυξης Εφαρμογών Μικτής, Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας.

Το Εργαστήριο E.Ε.Η.Π.Α., είτε μόνο του, είτε σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά εργαστήρια,  έχει υλοποιήσει από το 2000 μέχρι και σήμερα μία σειρά από ερευνητικά προγράμματα τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικότερα στις θεματικές "Δραστηριότητες" και "Παραγωγές".

Διεθνές προφίλ

Τα μέλη του Ε.Ε.Η.Π.Α διαθέτουν σημαντικό δημοσιευμένο έργο με τη μορφή βιβλίων ή κεφαλαίων βιβλίων, παρουσιάσεων σε συνέδρια και άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, τόσο σε ελληνικά όσο και σε διεθνή φόρα.

Στο πεδίο των Οπτικοακουστικών Παραγωγών, το ντοκιμαντέρ «Με το βλέμμα του Ιανού. Πρόσφυγες στο δρόμο προς την Ευρώπη» (“Janus’ Legacy. Refugee Passage to Europe”), 2016, με μεγάλο αριθμό προβολών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Los Angeles Greek Film Festival 2017.

Παράλληλα, το Ε.Ε.Η.Π.Α. συνεργάζεται από το 2017 με τη διεθνή πρωτοβουλία VR-First, η οποία έχει ως σκοπό την έρευνα και διαμόρφωση του πεδίου της Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) καθώς και της Μικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το εργαστήριο έχει λάβει εξοπλισμό από τη VR-First τον οποίο και χρησιμοποιεί σε ερευνητικές δραστηριότητες αλλά και κατά τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με την Εικονική και Μικτή Πραγματικότητα τόσο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Το Εργαστήριο έχει συνεργαστεί ή συνεργάζεται με μια σειρά δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, πολιτιστικών οργανισμών ή ιδρυμάτων. Οι συγκεκριμένες συνεργασίες συνάδουν με τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρακτικές του Εργαστηρίου, σε ποικίλα γνωστικά πεδία και αντικείμενα, όπως η έρευνα για την καταγραφή και τεκμηρίωση πολιτισμικών δεδομένων και των πολιτισμικών δικτύων που επικαθορίζουν τη συγκρότησή τους, αλλά και η ανάδειξη πολιτιστικών δεδομένων με τη μορφή σεναρίων προβολής με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Image

Δήμος Λέσβου

Image

Μουσείο Στρατή Ελευθεριάδη - Teriade

Image

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Image

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Image

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης

Image

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μήθυμνας

Image

Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου «Το Πόλιον»

Image

Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν ο Λέσβιος»

Image

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Image

VR First

Image

Αναγνωστήριο «Η Ανάπτυξη» Αγιάσου

Image

Telmaco

Image

Αθηναϊκοί Μικροϋπολογιστές

Image

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου επικινωνείστε μαζί μας στο email curep@aegean.gr ή στα 22510-36628, 22510-36672, 22510-36688.

Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81100

Μυτιλήνη, Λέσβος